1 : Euskal herri batuan : euskara batua : bat, batua, batuan