Mezenasgoaren lehentasunezko erakunde izendatu dute SANCHO EL SABIO FUNDAZIOA

Irabazi Asmorik gabeko Erakundeen Erregimen Fiskalari eta Mezenasgorako Pizgarri Fiskalei buruzko ekainaren 12ko 16/2004 Foru Araua garatzen duen Tokiko Gobernu Kontseiluaren ekainaren 12ko 22/2017 Foru Dekretuaren kariaz, mezenasgoaren lehentasunezko erakunde izendatu dute SANCHO EL SABIO FUNDAZIOA.

Ondorioz, SANCHO EL SABIO FUNDAZIOAK garatzen dituen jarduera edo programetara dirua bideratzen duten pertsona fisikoek edo juridikoek aipatutako Foru Dekretu horretan ezarritako kenkari fiskalak baliatu ditzakete.  (Informazio gehiago: 945 253932).